AJ Plast, s.r.o. - přesné vstřikování plastů
www.ajplast.cz

Naše služby

 

Vývoj a návrh

Vývojem, výrobou výrobků a návrhem konstrukcí forem od jednoduchých až po složitá řešení se zabýváme po celou dobu své činnosti a patří k našim know-how, které nám pomáhá k udržení se na trhu a spokojenosti našich stálých zákazníků.


Pro Vaše požadavky můžeme nabídnou své mnohaleté zkušenosti, popřípadě nabízíme konzultace s našimi smluvními nástrojárnami, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, a proto se můžeme zaručit za finální výrobek přesně dle Vašich požadavků – odpovědnost za kvalitu finálního produktu plně přebíráme.


Dále provádíme vzorkování a ladění forem až po zahájení sériové výroby plastových výlisků.

 

 

Sériová výroba plastových dílů

 

Díky kapacitám našich moderních vstřikovacích zařízení zajišťujeme průběžné dodávky výrobků dle objednávek a dílčích výhledů zákazníka. Vzhledem k naší flexibilitě jsme schopni zajistit také finální montáže případných sestav plastových dílů, 100% kontrolu, balení a finalizaci před expedicí. 

 

 

 

 

Servis a údržba

 

V našem portfoliu provádíme i skladování, kontrolu, údržbu a servis vstřikovacích forem všech našich zákazníků. Kvalitní údržba a servis je jedinou cestou k dosažení vysoké životnosti forem, a především kvalitních výrobků s garancí dlouhodobé opakovatelnosti výroby, která je pro naše zákazníky žádoucí i z ekonomického hlediska investice.

 

 

Řízení systému kvality

 

Všechny naše výrobní procesy probíhají v souladu se standardy systému řízení výroby, čímž můžeme garantovat dlouhodobou kvalitu a preciznost sériově vyráběných plastových dílů.